Sobre FAVALMI

Introducción a FAVALMI

FAVALMI é unha federación de asociacións de nais e pais do alumnado dos centros educativos do Val Miñor (Gondomar, Nigrán, e Baiona), comprometida coa promoción dun ensino público de calidade.

Como entidade social independente e sen ánimo de lucro, a nosa misión é fomentar a participación activa das familias na comunidade educativa, asegurando unha educación inclusiva, gratuíta e de calidade para todos.

A nosa Historia

Dende os nosos inicios, FAVALMI serviu como un órgano de relación e coordinación entre as diversas ANPAS do Val Miñor, potenciando a actuación conxunta e facilitando a consecución de obxectivos comúns.

Énchenos de orgullo establecer unha rede sólida que promove o benestar educativo, social e cultural da nosa comunidade.

Os nosos Valores

No corazón de FAVALMI atópanse os valores de cooperación, calidade, inclusión e igualdade, piares fundamentais que impulsan a nosa labor diaria e a nosa visión de futuro para a comunidade educativa do Val Miñor.

Cremos firmemente na forza da unidade e o traballo conxunto, tanto entre as nosas asociacións membro como coas familias, educadores e administracións.

Cooperación

Promovemos activamente a colaboración entre todas as ANPAS e partes interesadas no ámbito educativo.

A través da cooperación, multiplicamos as nosas capacidades de actuación, compartimos recursos e experiencias, e traballamos unidos cara a obxectivos comúns que transcenden os intereses individuais.

Calidade Educativa

Esforzámonos por asegurar unha educación de alta calidade para todo o alumnado. Isto inclúe non só a excelencia académica senón tamén o desenrolo emocional, social e físico do alumnado.

Defendemos un ensino que prepare ás xeracións futuras para os desafíos do mañá, promovendo ao mesmo tempo os valores de respecto, responsabilidade e cidadanía activa.

Inclusión

Avogamos por un sistema educativo inclusivo que non deixe a ninguén atrás. Isto implica adaptar as metodoloxías contornas de aprendizaxe para atender as necesidades de todo o alumnado, independentemente das súas capacidades, orixe, situación socioeconómica ou calquera outra circunstancia.

A inclusión é clave para construír unha comunidade educativa diversa e enriquecedora onde cada persoa se senta valorada e apoiada.

Igualdade

Loitamos pola igualdade de oportunidades na educación, asegurando que todos os nenos e nenas teñan acceso aos recursos, apoio e atención que necesitan para prosperar.

O noso compromiso coa igualdade lévanos a cuestionar e combater calquera forma de discriminación e a promover prácticas que fomenten a equidade dentro e fora da aula.

A Directiva de FAVALMI

O noso equipo directivo está composto por persoas dedicadas e apaixonadas pola educación, que achegan unha diversidade de experiencias e habilidades ao servizo da comunidade educativa do Val Miñor.

A Directiva de FAVALMI xoga un papel crucial na definición da nosa estratexia e na toma de decisións que guían as nosas accións e proxectos.

Cun compromiso inquebrantable cara á mellora da calidade educativa e o benestar das familias, cada membro da directiva achega a súa visión única e o seu esforzo voluntario para liderar co exemplo.

PRESIDENTA

Matilde Sanromán García

graduada en Pedagoxía e ten varios másteres, incluíndo un en Orientación Profesional e outro en Coaching e Dirección.Tamén ten o Máster de Profesorado de Secundaria con especialidade en Orientación Educativa. Traballa actualmente e é nai dunha familia numerosa. Fundou o ANPA Os Alcornocales en Los Barrios, Cádiz, e traballou de forma voluntaria durante 14 anos como vogal, tesoureira e presidenta no ANPA Pousa de Fontán. É unha firme defensora da igualdade e formou parte do Consello Municipal da Muller de Gondomar durante varios anos. Ademais, representou ás familias no Consello Escolar e foi membro da Comisión Económica e de Convivencia no centro educativo das súas fillas.

SECRETARIA

Belén Cabaleiro Silva
T.S en estética integral e docente formadora para o emprego.
Nai de 2 fillas que comenzou as súas andadas como vogal na directiva dá ANPA Sta Mariña de Vincios no ano 2018. ANPA na que continúa co obxetivo de promover a participación familiar, cooperar e buscar melloras socio-educativas

TESOUREIRA

Yolanda Martínez Nandín
Estudou administración en Escolas Proval e logo xestión comercial e márketing en Tui. Actualmente traballa e é nai de dous adolescentes. Empezou como colaboradora no ANPA Pousa de Fontán e foi secretaria e tesoureira durante 13 anos. Tamén representou ás familias no Consello Escolar do CEIP Chano Piñeiro e do IES Auga da Laxe.

O noso Compromiso

En FAVALMI, esforzámonos xuntos por unha educación pública e de calidade que as nosas criaturas merecen.

Convidamos a todas as familias do Val Miñor a unirse a este esforzo colectivo, para que, a través da colaboración e o compromiso, podamos seguir facendo avanzar a nosa misión.