INICIO

FAVALMI

Federación das ANPAs do Val Miñor

FAVALMI

Federación das ANPAs do Val Miñor

NOSOS OBXETIVOS

  • Agrupar as ANPAS dos centros educativos dos municipios que constitúen a comarca do Val Miñor.
  • Fomentar as relacións de cooperación dos centros cós sectores sociáis e culturáis do entorno.
  • Cooperar coa marcha dos centros; a mellora continua dos mismos e a solución dos problemas
  • Colaborar nas actividades extraescolares dos centros, cooperando có equipo directivo cara a aumentar o nivel educativo.
  • Promover actividades formativas e culturáis.

promovemos valores

A Educación non pode limitarse a aumentar o nivel de coñecementos, debe ir acompañada dunha serie de valores nos que temos que andar involucrados profesores, comunidade educativa, familia e a sociedade no seu conxunto. Deste xeito construimos un mundo máis tolerante, igualitario e comprensivo. No que os nenos de hoxe serán os adultos que mañán brillen con luz propia. Así iremos construíndo entre todos – e có noso exemplo sempre activo – un mundo mellor.

Eventos

destacados de FAVALMI

Eventos

destacados de FAVALMI

Trastorno do Espectro Autista
Trastorno do Espectro Autista (TEA) Charla on line para familias Necesidades específicas de apoio educativo ¿Qué é o TEA?, características principáis. Red Flags.

Campañas

Apoiamos as campañas das ANPAs Galegas

somos rural

Apoyo al ANPA do Courel por el transporte escolar

Atención Educativa Hospitalaria E Domiciliaria

Atención Educativa Hospitalaria E Domiciliaria

Fondo solidario de libros

Axudas para adquirir libros de texto e material escolar

Campaña 4

Atención Educativa Hospitalaria E Domiciliaria

Campaña 5

Atención Educativa Hospitalaria E Domiciliaria