INICIO

FAVALMI

Federación das ANPAs do Val Miñor

FAVALMI

Federación das ANPAs do Val Miñor

NOSOS OBXETIVOS

  • Agrupar as ANPAS dos centros educativos dos municipios que constitúen a comarca do Val Miñor.
  • Fomentar as relacións de cooperación dos centros cós sectores sociáis e culturáis do entorno.
  • Cooperar coa marcha dos centros; a mellora continua dos mismos e a solución dos problemas
  • Colaborar nas actividades extraescolares dos centros, cooperando có equipo directivo cara a aumentar o nivel educativo.
  • Promover actividades formativas e culturáis.

promovemos valores

A Educación non pode limitarse a aumentar o nivel de coñecementos, debe ir acompañada dunha serie de valores nos que temos que andar involucrados profesores, comunidade educativa, familia e a sociedade no seu conxunto. Deste xeito construimos un mundo máis tolerante, igualitario e comprensivo. No que os nenos de hoxe serán os adultos que mañán brillen con luz propia. Así iremos construíndo entre todos – e có noso exemplo sempre activo – un mundo mellor.

Eventos

destacados de FAVALMI

Eventos

destacados de FAVALMI

Campañas

Apoiamos as campañas das ANPAs Galegas

somos rural

Apoyo al ANPA do Courel por el transporte escolar

Atención Educativa Hospitalaria E Domiciliaria

Atención Educativa Hospitalaria E Domiciliaria

Fondo solidario de libros

Axudas para adquirir libros de texto e material escolar

Campaña 4

Atención Educativa Hospitalaria E Domiciliaria

Campaña 5

Atención Educativa Hospitalaria E Domiciliaria